Gemba er et japansk uttrykk for ”det virkelige stedet”,
eller ”stedet hvor verdier skapes”

Om selskapet

Tjenester

 • Gemba IS er et konsulentselskap som skaper verdier for sine kunder gjennom:
  • Konsulenter med solid fagkunnskap
  • Konsulenter med relevant erfaring
  • Konsulenter som bruker profesjonelle og anerkjente metoder
  • Et konsulentselskap med høye etiske verdier
  • Et leverandøruavhengig konsulentselskap med fokus på kundens behov
 
 • Prosjektledelse
 • Management for hire
 • Anskaffelses og løsningsvalg
 • IT rådgivning
 • IT strategi
 • IT arkitektur
 • Programvare utvikling